14 spisesteder fikk besøk av Mattilsynet i september: Slik gikk det

Mattilsynet hadde et sveip i Lillehammer sentrum, og flere steder i sør- og midtdalen i september.