Gå til sidens hovedinnhold

300 tilfeller av ulovlig gjerder kan være en indikasjon på at reglene for hyttegjerder kanskje burde revurderes

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Gudbrandsdølen Dagningen)

GD skriver i en leder 15.7.21 om sauegjerder i hyttefelt i Øyer som skaper besvær for både hytteeiere og kommunen.

I hyttefeltet Hafjelltoppen er det tillatt å sette opp 10 m med gjerde etter søknad til kommunen. Er hensikten med gjerdet å stenge sauen ute fra hyttetrappa, blir søknaden avslått. Å hindre sauen i å ligge på trappa og gjøre fra seg er ikke saklig grunn til å sette opp 10 meter med gjerde, i henhold til Øyer kommune.

Det er lang tradisjon for å sette opp gjerder både på gårdene nede i bygda og på setrene på fjellet for å hindre bufe i å komme inn på inntunet rundt bolig og seter hus. På Maihaugen kan du få en innføring om gjerder rundt inntun og uttun og hvilke dyr som hadde adgang hvor. På inntunet var det bare hesten som hadde adgang.

Å sitte på hyttetrappa med en morgenkaffe er ikke hyggelig dersom du må sitte oppi sauemøkk og urin.

Beitebruksplanen for Gausdal behandler inngjerding av fritidstomter. Den referer til reguleringsbestemmelsene for Skei som sier: Det kan gjerdes inn et avgrenset areal på 400 m² inntil hytta for å skjerme inngangsparti, biloppstillingsplass, uteplass/terrasse, eller for å danne en «tunløsning» mellom ulike bygg på eiendommen. Videre står det at det er en mal for regulering av nye hytteområder i kommunen.

Kvitfjell og Sjusjøen har lignende bestemmelser.

At Øyer kommune har oppdaget 300 tilfeller av ulovlig gjerder kan være en indikasjon på at reglene for hyttegjerder kanskje burde revurderes.

GD er engstelig for at hyttefeltene skal bli utilgjengelig for folk og fe. Det å regulere områder til hyttebygging er i seg selv en begrensning av tilgjengelighet. Med de reglene som Gausdal bruker vil bufe ikke bli hindret.

GD omtaler sauegjerdene som festninger. Det er ikke mye reelt og lite konstruktivt. GD er også redd for at disse «festningene» skal ødelegge fjellet. Hyttefeltene i Øyer ligger ikke på fjellet, de ligger i eller under tregrensen. Rundt setrene inne på fjellet er det vanligvis godt med gjerder.

GD skriver at sauene var i fjellet først. Her tar GD også feil. Gaupe, jerv, bjørn og ulv var der i god tid før sauene.

Leif Kristian Lunke, Haslum, hytteeier i Hafjell

Sauemøkk kan være en plage, men festninger er ikke løsningen