Avlyser Gålåsprinten

Gålåsprinten 2020, som skulle arrangerast 27. – 29. november er avlyst.