(Gudbrandsdølen Dagningen)

Næringsavdelingen i Lillehammer kommune har på forbilledlig vis forsøkt å skape mer liv i Lillehammer by og områdene omkring ved å sette i marsj en utvikling ved Birkebeineren stadion. Dette initiativet er helt nødvendig for at byens borgere IKKE skal bli sittende igjen med enorme regninger fra OL-parkens kapitalkrevende anlegg i årene fremover. Noen politikere velger heller å lulle seg inn i «Tornerose søvnen», i stedet for å skjele til de økonomiske realitetene, noe som er situasjonen for den type politikere i mange kommuner.

Birkebeinerlia vil bli bygget ut langs Nordsetervegen og nærmest Birkebeineren, i første rekke. Et av de forholdene som er morsomt eller kanskje heller litt tragikomisk, ofte fremsatt i media, er at de som ikke ønsker utbygging, de forsøker å si at dette er et «vakkert» naturområde. Faktum er at dette ikke er vakker natur overhodet, men nettopp derfor egner det seg til utbygging. Den vakre naturen, den befinner seg i høyere strøk, og der er det jo ikke noe forslag om utbygging.

Lillehammer kan nå bli den foretrukne byen for alle typer vinteridretter i framtida, ikke minst for all idrett som har med bevegelseshemmede å gjøre – i alle sesonger, altså helårsdrift! Dette markedet er så stort at Lillehammer uansett bare vil kunne dekke en liten flik av behovet på verdensbasis – og til særdeles gode priser, noe som vil heve handelsstanden i sentrum i særdeleshet. Men hva er det disse miljøene etterspør – og som Lillehammer ikke kan tilby i dag? Svaret er – muligheter for å kunne leie komplette boforhold i nær tilknytning til arena.

Nå om dagen kommer bekymringene rundt de økonomiske forholdene for byen, for politikerne og for borgerne på bordet i Lillehammer, som i alle andre kommuner og fylker. Avisene er fulle av leserinnlegg om manglende inntekter til kommunekassene, mens utgiftene skyter i været – over alt. Eksempelvis må hytteeierne på Sjusjøen over natten akseptere en prisøkning på 60 % for vann og avløp, ganske enkelt fordi kommunen ikke har mer penger å skyte inn.

Utfordringene, bare ved Helse & Omsorg, i Lillehammer som ellers, disse vil eksplodere i kostnader spesielt grunnet alderssammensetningen i landet, og allerede slunkne kommunekasser, hvor politikerne på tross av enkle statistikker ikke har innsett alvoret.

Så hva kan man gjøre med disse utfordringene, og hva, og hvor er «mulighets rommene» å finne? De fleste kommunene har nemlig IKKE disse reservene – men det har Lillehammer ved å igangsette Bynær Fritidsbebyggelse ved Birkebeineren.

Politikerne i Lillehammer kan selvsagt når som helst si nei takk til Birkebeinerlia. Men som borger og eiendomsbesitter i Lillehammer bør du da ta med deg dette: Det vil måtte bli de samme politikerne som må sette opp dine kommunale avgifter – kanskje både dobbelt og tredobbelt i de nærmeste årene. Noen andre penger finnes nemlig ikke!

Willy Fauchald Ridabu, grunneier