Her økte tomteavgiften med flere hundre prosent: – Dette er urimelig, et sted går grensen

Statskog reforhandler festeavgiften for flere privateide turisthytter og DNT hytter i vårt distrikt. For de privateide betyr det økning på flere hundre prosent i året.