(Gudbrandsdølen Dagningen)

Denne overskriften benyttet Jostein Hernæs på sin kommentar i GD 28. mai.

Umiddelbart lurte jeg på om sitatet kunne være hentet fra Bibelens visdomslitteratur, men det er ikke vanlig at visdomsord avsluttes med et spørsmålstegn. Ved å lese videre oppdaget jeg at kommentaren handlet om forstanden til hytteeiere i Hafjell. Det ville vært oppsiktsvekkende om det hadde stått noe om dette i Bibelen.

Jeg går ut fra at hyttefolket i Hafjell har forstand, altså evnen til både å tenke og forstå. Hernæs antyder at deres forstand neppe er bedre enn hos øyværinger flest. Det kan være en fornuftig konklusjon.

Siden Hernæs nevner både Herren og forstand i sin kommentar, tar jeg med følgende sitat fra Bibelen om dette: Å frykte Herren, det er visdom, å vende seg bort fra det onde, det er forstand.

Hytte kan vi kjøpe, men ikke forstand.

Nils-Petter Skinnerlien, Lillehammer

Les også

Den Herren gir ei hytte, gir han også forstand?