Fjellområde med rik historie gjenoppdages: - Teslaene har erstattet hest og slede

Pengesterke byfolk oppdaget Musdal tidlig på 1900-tallet. De ærverdige hotellene finnes ikke lenger. Men noe annet er i ferd med å skje.