- Flere velger ny hytte framfor brukt når prisforskjellen er så liten

Audun Skattebo, administrerende direktør i Tinde, tror ønsket om ny hytte framfor brukt er av forklaringene på svakere etterspørsel i hyttemarkedet.