Gå til sidens hovedinnhold

– For­står at man­ge reagerer når skattetaksten øker 25 prosent

Da hyt­te­ei­er­ne kla­get på av­gifts­ni­vå­et, ville Jens Engelstad til bunns i lov­ver­ket. Det ble for­an­led­nin­gen til Sam­ar­beids­ut­val­get for fri­tids­bo­lig­for­en­in­ger på Skei-Aust­lid. Nå hand­ler det igjen om skat­ter og av­gif­ter.

For abonnenter