Forsker med klart råd: – Ikke bygg tett på små hyttetomter

Siden år 2000 er det bygd hytter for minst 130 milliarder kroner i fjellområdene i Sør-Norge. Forsker Tor Arnesen har ett råd til kommunene når etterspørselen etter nye hytter ventes å vedvare: – Ikke bygg tett på små tomter.