Fylkesmannen får siste ordet om utedassen, mot Arbeiderpartiets stemmer

Mot Arbeiderpartiets stemmer avviste plan- og miljøutvalget i Øyer å imøtekomme klagen fra fritidsfiskeren Anders Ledum tirsdag.