Gjerdet inn 50 mål skiarena med strømgjerde – trues med gebyr

Tidligere i år ble det satt opp strømgjerde rundt skiarenaen på Mosetertoppen i Øyer. Det har tiltakshaveren gjort selv om de vet at det ikke er lov, mener kommunen, som truer med overtredelsesgebyr. – Det betyr i så fall at det er en endring av praksis, mener utbygger Stein Plukkerud.