GLØR ønsker nytt servicebygg: Det gjør at renovasjonsgebyrene øker for innbyggerne

GLØR planlegger nytt servicebygg og ny trafikkløsning på Roverudmyra med øvre ramme på vel 62 millioner kroner. Det vil føre til økning i renovasjonsgebyrene.