Gå til sidens hovedinnhold

Grunneiere vil at alle aktører skal følge lover og regler!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Gudbrandsdølen Dagningen)

Grunneierne har i lengre tid ønsket å finne løsninger for å dempe konfliktnivået på Mysusæter. Vi vil understreke at vi er opptatt av et godt løypenett, og at området skal være et trivelig sted for alle.

Vi som grunneiere har alltid stilt grunn til rådighet for skiløyper på Mysusæter. Det kreves ingen form for vederlag for bruken, slik det er vanlig andre steder i distriktet/dalen.

Grunneierne har et sterkt ønske om at det skal være gode skiløyper på Mysusæter. For å legge til rette for lengre skisesong, vil vi stille arealer vederlagsfritt til disposisjon for å etablere nye løyper utenfor veiene. Fordelen med dette er at løyper kan kjøres tidligere om høsten mens bilene fortsatt kjører etter veiene, men også lengre utover våren, når veiene er blitt brøytet etter påske.

Det eneste vi har forlangt er at det skal søkes om tillatelse for motorisert ferdsel over våre eiendommer, og at det skal foreligge en forsikring som dekker eventuelle skader som kan oppstå, eksempelvis oljelekkasje fra kjøretøy/maskiner og skade på stikkrenner og grøfter. (Det siste kan føre til at vann kommer på avveie, og skader f eks veier og bygninger.)

Konflikten startet i høst med at kommunaldirektøren i Sel på kommunenes hjemmeside hevdet at regulerte løyper kunne prepareres på våre eiendommer uten grunneiers tillatelse. I praksis en oppfordring til lovbrudd. Dette virket uforståelig for oss, og vi grunneiere satte oss sammen for å få klarhet i dette. Flere møter måtte til før det kom en avklaring fra kommunaldirektøren, som skriver i brev datert 17.12.20 at kommunen er ansvarlig for kommunale planer og planarbeider, mens motorisert ferdsel over private eiendommer må avklares med grunneiere gjennom en avtale.

Løypelaget har de siste årene søkt noen av grunneiere på Mysusæter om tillatelse. Dette må gjelde alle grunneierne! I utgangspunktet var Løypelaget positive til dette, men etter hvert endret de holdning. De ville ikke søke grunneierne med begrunnelse i at de ikke trengte å søke der hvor det er regulert og mener de har en hevdet bruksrett.

Grunneierne har invitert Løypelaget til dialog for å finne løsninger, men dessverre har det ikke latt seg gjøre å komme til enighet. Grunneierne kan ikke akseptere at Løypelaget påstår å ha rett til å kjøre uten tillatelse. Vi synes det er beklagelig å lese i GD 6.1. at styreleder i Løypelaget avviser tilbud om å samarbeide om en løsning.

Etter omorganisering i Løypelaget i 2015, ble tidligere representanter fra grunneiere, reiselivsbedrifter og kommune ikke erstattet i styret. Dette har ført til manglende vilje til kommunikasjon mellom partene.

Sel kommune har siden 2018 tatt flere initiativ for å utrede alternative løyper på Mysusæter. Mot Furusjøen er det allerede et organisert arbeid i gang for ny trasé. Kommunen ved teknisk sjef har senest i møte 25.11.2020 gjort det klart at de nye løypene ikke krever innregulering i reguleringsplan, men kun søknad som anlegg.

Løypelaget hevder at de ikke kan kjøre andre løyper enn de som er i reguleringsplanen, og nekter å inngå avtale med grunneierne på dette punktet. Rondane-Kvam turløypelag (RKT) har tilbudt oss å kjøre løyper over våre eiendommer. De (RKT) ser ingen problemer i å akseptere samme vilkår som ble tilbudt Mysuseter, Raphamn og Kringseter løypelag. Vi kan gi RKT tillatelse ut sesongen, så skiløyper vil det bli på Mysuseter. Sel kommune vil ikke bidra til å løse konflikten. Løypelaget vil ikke trekke sin grunnløse påstand om brukshevd.

Grunneierne vil at alle aktører skal følge lover og regler! Vi har derfor med flertallsbeslutning måttet gå til det tunge skritt å anmelde motorferdsel over privat eiendom på grunn av manglende avtaler/tillatelser.

Bjørn Ove Bergum, Sel, på vegne av grunneierne