(Gudbrandsdølen Dagningen)

2000-tallets hyttekomfort gjør det attraktivt for noen å bosette seg i liene og på fjellet. Mens grender opplever fraflytting og kommunale tjenestetilbud rasjonaliseres, flytter det fastboende med «alle rettigheter» inn i bygg vi fortsetter å omtale som hytter. De fleste fordi et voksenliv i nærhet til fjell og friluft har noen åpenbare kvaliteter det er vanskelig å finne andre steder. Andre er flyktninger. Strømpriskriseflyktninger.

Statens strømstøtte omfatter ikke hytter. Mens folk som har valgt å ha en sekundærbolig midt i Lillehammer får dekket en stor del av strømregninga, omfatter ikke ordningen sekundærbolig i hytteområder. For noen kan løsningen dermed bli å gjøre fritidsboligen til sitt hjem, melde flytting, og gjøre øyværing, gausdøl, frøning eller vagvær av seg.

Bekymringene for hva den nye trenden har å si for vertskommunene, er langt på veg borte. Folk på hytta har rettigheter enten de er folkeregistrert i hyttekommunen eller ei. Vertskapet har innsett at for kommunen betyr fastboende hyttefolk få negative eller belastende tilleggskonsekvenser, snarere tvert imot. Nye innbyggere betyr gjerne både økte overføringer fra staten og høyere skatteinntekter.

Så har det de siste par åra blitt snakket om hvordan vi gjør hyttefolk til et aktivum for lokalsamfunnet, ut over det at de handler i en av matvarekjedenes butikker, kjøper sine heiskort, og har behov for håndverkere til vedlikehold.

Hvem er de, hytteeierne som gjør bolig av hytta og gjør seg til døl? Med stor sannsynlighet er de aktive mennesker. De er folk som blir «en av oss», men samtidig kanskje har evnen til å se dal og døl litt utenfra.

For en region som trenger tilflytting, som mangler kompetent arbeidskraft på flere områder, og som knapt har muligheter til å legge til rette for et velfungerende boligmarked og bygging av nok boliger, er fastboende i hytteområdene en velkommen ressurs. De representerer noen muligheter som hyttebygdene må ta vare på.

Guro og Ove Stian selger huset og flytter på hytta: – Vi har vært her så mye at nå var det på tide