Har bygd fjellhytter for 130 milliarder siden år 2000

Hyttebyggingen i fjellområdene i Sør-Norge har bidratt med 90 milliarder kroner i ren verdiskapning siden år 2000. Det kommer fram i rapporten «Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområdet» fra Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet