Har lagt til rette for 320 kilometer med turløyper - nå venter nye 70 kilometer

I løpet av få år har de bygd opp et løypenett på rundt regnet 320 kilometer. Nå er de i gang med nok en stor oppgave.