(Gudbrandsdølen Dagningen)


Undertegnede kom i 1972 – som 18 åring – til Skåbu . Gjennom perioden 1972 til 2020 (48 år) har jeg vært eier av Hysjulien gård. Mitt «kall» har vært å arbeide for næringsutvikling i denne vakre Fjellbygda. Fjell-turisme i vid forstand , er et av svært få områder der Skåbu har komparative fortrinn.

Initiativet til selskapene Skåbu eiendomsselskap AS og Skåbu Fjellgrend AS kom i 1988 fra 3-4 lokale grunneiere – blant dem Sven Sæther og undertegnede. Dette resulterte i et samarbeid / eiendomsselskap der et 20 talls grunneiere deltok. Dette muliggjorde gjennomføring av en fremtidsrettet reguleringsplan som inkluderte ca 4000 da.

Status i 2020: 110 hytter bygget gjennom 25 år med en total samlet omsetning i størrelsesorden NOK 3-400 mill. Bak dette tallet ligger da en kontinuerlig opprettholdelse i 25 år av ca 20 lokale arbeidsplasser pr år. Skåbu fjellgrend AS har høstet lovord på nasjonalt plan. Så vel organisering som regulering , arkitektur og utførelse er premiert.

Næringsutvikling og prosjekter må innoveres for å holde trykk. Av denne grunn innledet undertegnede et samarbeid med DNT (Den Norske Turistforening) i 2007/2008. Mål : Etablering av en ny DNT hytte mellom Skåbu og Sikkilsdalen/Gjendesheim – slik at Skåbu skulle bli det foretrukne sted å starte eller avslutte en tur i Jotunheimen eller Langsua. Dette ville bety en «boost» for turistrelatert næringsutvikling i Skåbu.
Det er nedlagt flere tusentalls frivillige timer i arbeidet med Dronningsetra gjennom en 10 års periode. DNT Gudbrandsdalen har sammen med lokale ildsjeler og DNT Oslo og Omegn vært «ballførere» og pådrivere. Alt for å gi folket turtilbud/muligheter samt bidra til økt turist aktivitet og med det arbeidsplasser i Skåbu.

Dronningsetra er godkjent i alle instanser. DNT Gudbrandsdalen har (ved hjelp av en rekke bidrag) fullfinansiert prosjektet med ca. 10 mill.kroner. Dronning Sonja har - med stor entusiasme – satt navn på hytta.

Hele dette arbeid og denne fremtidsmulighet er nå under stor risiko for å strande – ene og alene fordi noen enkeltpersoner / grupperinger forsøker å nedkjempe et godkjent prosjekt med stor samfunnsnytte – etter atg alle høringsfrister har gått ut. Har Skåbu-samfunnet råd til å se på at denne muligheten forsvinner?

Carsten Arnt - Jensen, Skåbu/Dilling