Her flyter anleggsavfallet på Sjusjøen

På Rømåsen ved Sjusjøen ligger det murstein, fliser og isopor blant hogstavfallet. – Det sorteres og fjernes til høsten, sier allmenningsbestyreren.