Her tippes lass etter lass - uten dispensasjon

Det startet som et nydyrkingsprosjekt, men har utviklet seg til et massedeponi. Nå søker grunneieren dispensasjon, noe Fylkesmannen i Innlandet fraråder å gi. Likevel tømmes tonnevis av jord og stein daglig ved Bergseng Tipplass på Brøttum.