HYTTELIV: Per Anders Nordengen og Sandra Liljedal tilbringer stadig mer av tiden på hytta - Av og til føler jeg at vi bor her og har hytte i Oslo, sier han.
Asmund Hanslien

Med glede og sorg i hyttelivet

Med fascinasjonen for Sjusjøen Fjellkirke, fant Per Anders Nordengen tilbake til prestegjerningen. Nå kombinerer han hyttelivet med å være vikarprest i Ringsaker og skal lede kurs for uhelbredelige kreftsyke på Montebellosenteret.
Publisert