Kan tvinges til å stoppe hytteutbyggingen på Sjusjøen i ett-to år: – Vi har ikke vondt av å ta oss en pause

– Vi har ikke vondt av å ta oss en pause i hyttebyggingen på Sjusjøen, sier allmenningsbestyrer Mathias Neraasen i Ringsaker almenning. Han tror det kan bli en langvarig stopp i videre hyttebygging. Kanskje så lenge som ett år eller to på grunn av den prekære vannsituasjonen som har oppstått.