Fylkesmannen gir hytteeier medhold i årelang tvist om grunnmur og terrasse

Fylkesmannen i Innlandet har gitt hytteeieren ved Melsjøen medhold i en tvistesak hvor kommunen mente grunnmur og terrasse var ulovlig oppført.