Strid rundt fortettingen i hyttefeltene: – De kommersielle interessene er i ferd med å ta overhånd, mener hytteeier i Hafjell

Når Terra Eiendomsutvikling vil bygge ned deler av lia under Slåseterfjellet med hytter, reagerer naboer i de eksisterende hyttefeltene i Hafjell. – De kommersielle interessene er i ferd med å ta overhånd, mener Jack Skallerud Bråthen. Slike konflikter vil vi få flere av, sier forsker Tor Arnesen.