Ida (37) og Knut Erik (42) holder stand som de eneste på setra: – Her er det rolig og godt

Tallenes tale forteller at Ida (37) og Knut Erik (42) Fryjordet tilhører en sjelden rase. Mens det tradisjonelle seterbruket står i fare for å dø ut, holder de stand på Sydda.