Ikke egne regler for Hafjell: Øyer-direktøren tilrår politianmeldelse – igjen

Hvis ikke gjødselspredningen i Hafjell anmeldes, vil det bryte med et grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipp om likebehandling, skriver kommunedirektøren i Øyer i sin innstilling til kommunestyret.