Ivar har hatt samme jobben i 51 år – stortrives i tjeneste for de veifarende

Ivar Groven (76) har til alle døgnets tider gjennom 51 år gjort sitt aller beste for yrkessjåfører, turister og sambygdinger. Han stortrives fortsatt i tjenesten for de veifarende som stopper på bensinstasjonen som aldri har hatt stengt på sine 60 år.