Gå til sidens hovedinnhold

Kampen og debatten på Nordseter er ikke over

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Gudbrandsdølen Dagningen)


Nordseter skiller seg ut. Midt imellom de store skidestinasjonene Sjusjøen og Hafjell, ligger et fjellområde som ennå ikke er bombardert med hytter.

Engasjementet for å bevare særpreget på Nordseter har vært stort. Gropmarkas venner, grunneiere og mange flere innbyggere fortjener ros for at de har engasjert seg og vist samarbeidsvilje for å utvikle Nordseter til noe annet enn naboene i nord og sør. Nordseter må også tas videre. Utfordringen er å finne en balanse mellom bevaring og utbygging. Over 70 innspill mottok kommunen under forrige høringsrunde.

Politikerne har lyttet og vedtatt at fjellområdet skal utvikles i en egen såkalt Nordseter-skala. Det er bra. Setergrendene og beiteområdene skal bevares. Naturen skal være førende premiss for utviklinga, og det skal tilrettelegges for friluftsliv.

Din mening betyr noe

Likevel er ikke kampen og debattene over. Selv om kommunen har vedtatt et planprogram for utviklinga, er planene langt fra ferdige. Det neste året skal det lages en mer detaljert plan, en såkalt områdeplan. Nå har kommunen laget en medvirkningsportal på nett, slik at folk kan si sin mening.

Kommunen ønsker innspill om alt fra hvor hytter bør bygges i framtida, hvordan sentrum av Nordseter kan utvikles og hvor en benk bør plasseres ut. Alle som har kjempet for Nordseter må fortsette å holde engasjementet oppe. Innbyggere, hytteeiere og andre som ikke har sagt sin mening ennå, har muligheten nå.

Ofte kommer den offentlige debatten først etter at planer er vedtatt og tiltak satt i gang. Når myrer graves opp, eller bygg reises er det for sent. Debatten rundt Nordseter er et godt eksempel på at når det tilrettelegges for debatt, når interessegrupper engasjerer seg og ildsjeler står på, ja da kan vi sammen sikre best mulig utvikling for framtida. Ut juni har vi muligheten igjen. Bruk de kommende ukene på å si din meningen om hvordan Nordseter bør utvikles.