Gå til sidens hovedinnhold

Katastrofealarm for villreinen

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Gudbrandsdølen Dagningen)


Det er påvist skrantesyke på villrein på Hardangervidda. I Nordfjella ble praktisk talt hele villreinstammen avlivet, for å unngå at den smittsomme sykdommen skulle spre seg. Nå er den likevel registrert på Hardangervidda.Katastrofealarmen går i alle miljøer som er opptatt av denne høyfjellets nøysomme nomade.

Sykdomsfunnet er dramatisk. Selv om ingen aner noe om omfanget av smittespredningen. Det eneste vi kan være ganske sikre på, er at spredningen så langt ikke ser ut til å være massiv.

I løpet av fire år, er det tatt og analysert prøver fra over 100.000 hjortedyr. Det er ikke gjort et eneste funn av den smittsomme elendigheten utenfor Nordfjella. Ikke før nå.

For kort tid siden, fryktet man at det første tilfellet av spredning hadde dukket i Rondane. Det var heldigvis falsk alarm. Det er det ikke denne gangen.

Det brukes store ressurser på å overvåke de ulike villreinstammene. Jegerne gjør i sum en formidabel innsats med å ta prøver, og veterinærmyndighetene registrerer og analyserer. Man har en så god oversikt som det er mulig å få, med prøvetaking kun fra døde dyr. Det er bra. Så viser tilfellet som dukket opp på Hardangervidda, at «bra» i en slik sammenheng ikke er i nærheten av å bety at vi har full kontroll.Heller ikke restene av den opprinnelige, ville fjellreinen i våre fjell er trygg.

Alle som er opptatt av å ta vare på villreinen, kjenner på en stor usikkerhet. Ingen aner hvor eller hvordan reinsbukken på Hardangervidda ble smittet. Ingen kan si noe om sykdomsutbredelsen, og følgelig heller ikke om hvilke tiltak som bør settes inn. Det vi kan si med sikkerhet, er at dette er alvor. Så lenge vi ikke vet hvordan smitten kom til Hardangervidda, er heller ikke restene av den opprinnelige ville fjellreinen i våre fjell trygg.