(Gudbrandsdølen Dagningen)

Sakens kjerne er gravearbeidet ved Lillehammer Sæter 3, som er et hytteområde på Nordseter. Dette arbeidet ble stoppet av kommunen i september 2020 da det manglet gravetillatelse, og gravingen som ble gjort ikke var i tråd med områdets reguleringsplan.

Lillehammer kommune holdt grunneierne, Tinde Utvikling AS og Anlegg Øst Entreprenør AS ansvarlige, og ga dem bøter på en halv million kroner. Nå mener Statsforvalteren at kommunen var for strenge i sin straff.

Må rettes opp

Et av påleggene som Tinde Utvikling fikk fra kommunen, var å rette opp i gravearbeidet i sin helhet og tilbakeføre terrenget til slik det var før gravingen ble påbegynt. Statsforvalteren mener det blir for strengt å kreve fullstendig tilbakeføring, men har opprettholdt kommunens krav når det gjelder at områdene var avsatt til friluftsaktivitet og skiløyper.

Tinde Utvikling har fått forskjøvet fristen for å gjennomføre pålegget til 31. desember, og for å sørge for at dette blir gjennomført, opprettholdes også tvangsmulkten, altså dagsbøter, på 1.000 kroner per dag.

Kommunen må ta stilling på ny

Gravearbeidet er ulovlig fordi det bryter med plan- og bygningslovens krav om søknad for såkalte «vesentlige terrenginngrep», og kravene i områdets reguleringsplan. Statsforvalteren er enig i at Tinde Utvikling og Anlegg Øst Entreprenør bør få overtredelsesgebyrer for brudd på søknadsplikten og arealformålene.

Likevel har de opphevet deler av kommunens vedtak. De mener nemlig at det er uklart i hvilken grad aktørene har brutt arealformålet som gjelder hyttebygging. Dermed må kommunen klargjøre grensen for lovlige og ulovlige terrenginngrep, før det ilegges gebyr for overtredelsen.

Kommunen må også ta stilling til størrelsen på gebyret på nytt.

Grunneierne går fri

På ett punkt er Statsforvalteren fullstendig uenig med kommunen. De mener nemlig at grunneierne ikke kan holdes ansvarlig, fordi sakens beviser ikke er gode nok til å fastslå at grunneierne har vært tilstrekkelig involvert i gravearbeidet.

Derfor har Statsforvalteren opphevet overtredelsesgebyret på 100.000 kroner overfor grunneierne.