Kraftig varsku fra Øyer-ordfører: Kan fort ende på Robek

Ordfører Jon Halvor Midtmageli er alvorlig bekymret for at kommunen kan havne på den beryktede Robek-lista om ikke Staten kompenserer for ekstraordinære utgifter i forbindelse med korona-utbruddet.