Kraftmagasinene tappes etter åtte uker med nettoeksport av strøm

Åtte uker med sammenhengende nettoeksport av strøm tømmer kraftmagasinene i fjellet.