Gå til sidens hovedinnhold

La andre overta sentrum i Kvitfjell

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Gudbrandsdølen Dagningen)


Tom Hagens selskap Kvitfjell Eiendom eier store arealer i det som er sentrumsområdet i Kvitfjell. Slik har det vært noen tiår. Nesten like lenge har Hagen hatt spennende planer for bygging og utvikling av området. Lite eller ingenting har skjedd. Hagens eierskap oppleves som hemmende for utviklingen av Kvitfjell, både av Ringebu kommune og av alpinanleggets eiere, Alpinco.

Kvitfjell har hatt en rivende utvikling. Etter årtusenskiftet, har det meste handlet om Kvitfjell vest. Nå sist om Varden, og Kvitfjells tredje fjellside. Det har gått fort, og det har vært arealkrevende. Det er samtidig gjort mye riktig, blant annet gjennom måten man har utviklet sentrumsområdet på.

Alpinco vil gjerne realisere den utviklingen som er skissert i reguleringsplanen for sentrumsområdet i «gamle» Kvitfjell. Daglig leder Odd Stensrud mener både alpinanlegget og kommunen har tapt store inntekter fordi dagens eiere av området ikke har realisert disse planene, og nå ber de kommunen handle.

Det de ikke har fått til på to tiår, får de neppe heller til de neste

Det er vanskelig å gripe inn overfor grunneiere som ikke vil, men det kan neppe være tvil om at denne saken handler om det vi kan kalle «vesentlige samfunnsinteresser». Utbyggingsarealer er et knapphetsgode. Når et areal er avsatt til et spesielt formål, og når en reguleringsplan er vedtatt, tilsier samfunnsinteressene at det også settes klare frister for gjennomføring. For sentrumsområdet i Kvitfjell, burde en slik frist for lengst være ute.

Vi registrerer at Tom Hagens selskap sier de fortsatt er interessert i å utvikle eiendommene i Kvitfjell. Det er svært lenge siden vi så noe som tydet på at denne viljen er reell. De fleste som er opptatt av at Kvitfjell skal videreutvikles, vil nok tenke at Hagen var viktig for Kvitfjell i destinasjonens tidlige år. Men de vil også tenke at det de ikke har fått til på to tiår, får de neppe heller til de neste. La andre overta!

Krever utvikling av Tom Hagen sine store tomteområder i Kvitfjell