Lokket med gratis lokaler: Nå har han funnet nye drivere

Daglig leder ved Bådstø Gjestgiveri, Egil Fjeldstad, gikk ut på Facebook og bød på gratis leie om noen ville ta over serveringen på Bådstø. Det var en suksess.