Gå til sidens hovedinnhold

Løypekjøringen har fungert bra

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Gudbrandsdølen Dagningen)

Det vises til reportasje i GD lørdag 2. januar 2021. Det har blitt stilt spørsmål om hvorfor Venabu valgte å trekke seg fra løypekjøringen, noe vi ønsker å kommentere.

Venabu ønsker og mener at det er viktig å videreføre samarbeidet som har vært de siste årene mellom Spidsbergseter Resort Rondane, Venabu fjellhotell og Lundes Turisthandel når det gjelder løypekjøringen. Bedriftene har hatt ansvaret for 1/3 hver av løypenettet. Det å ha 3 maskiner i drift er på flere måter en styrke, bl.a. fordi flere løyper kan kjøres opp på kortere tid, og det er mindre sårbart ved f.eks. driftsstans.

Det har vært en åpen og felles avtale mellom alle løypekjørerne, og vi opplever at det har vært en god dialog bedriftene imellom.

Årets avtale vi fikk presentert opplevdes som usikker og uforutsigbar for oss som løypekjører. Det ble gjort flere henvendelser til styret i VTSA med ønske om å få til en forhandling rundt vilkårene i avtalen, noe som ble oversett og ikke tatt til etterretning fra styrets side. Venabu signerte likevel avtalen, på tross av usikkerheten.

Da det ble klart at Lundes Turisthandel ikke hadde signert avtalen innen fristen, ble det en forventning om at Venabu skulle ta ansvar for 50 % av løypenettet for avtaleperioden. Per i dag har ikke Venabu kapasitet til å ta en så stor andel, og trakk derfor avtalen som følge av manglende forhandlingsvilje fra styret.

Gode skiløyper er selve driftsgrunnlaget for alle som driver turistbedrifter og selger fritidseiendommer i området, og det er en selvfølge at vi alle skal bidra for at Venabygdsfjellet skal ha best mulig tilbud, både til lokalbefolkning og tilreisende.

Det gleder oss derfor å se at løypekjøringen i julen og nyttår har fungert bra, og vi håper at det fortsetter slik. Vårt ønske er at Venabygdsfjellet kan stå fram som en destinasjon med førsteklasses turskiløyper, klassisk langrenn og skiskøyting i årene fremover.

Line B. Tvete, daglig leder