Må ut med millioner etter hyttebygging i Øyer

Vestsia Eiendom AS må betale over 2,8 millioner kroner til Liesetra Infra AS og Hafjell Nord AS for vegrett og saksomkostninger ved utbygging av et hytteområde i Øyer. Det har Eidsivating lagmannsrett avgjort i en overskjønnssak.