Måtte fjerne turstolpe i vernet område

Kommunen plasserte en av postene i årets stolpejakten i villreinområdet i Rondane – uten å søke.