Brøytestriden i Sel går for høyesterett 29. oktober

Striden om hvorvidt Ulvangsvegen på Mysuseter skal vinterbrøytes kommer opp for høyesterett tirsdag 29. oktober, og kan dermed bli avgjort før snøen kommer.