Ny ulv sporet i Gudbrandsdalen – skadefelling pågår

Få dager etter at en ulv ble felt på Kvamsfjellet, har det blitt funnet spor etter en ny ulv i Øyer. Ny fellingstillatelse er gitt for å kunne ta ut ulven før beitesesongen.