Nå etablerer de kontor på Lillehammer

I forbindelse med utbyggingen av den nye firefelts motorvegen fra Moelv til Øyer, etablerer Nye veier rundt 20 kontorplasser på Lillehammer.