Vannstanden øker og NVE har sjekket flomsikringsanleggene – slik ble resultatet

Til tross for omfattende flommer i løpet av fjoråret, fungerer sikringsanleggene tilfredsstillende.