Nå er mannskap satt i flomberedskap

Ottaelva og Gudbrandsdalslågen har det siste døgnet steget betraktelig. Vannet har flommet over flere steder langs elvene.