Skoleelevene trosser tordenværet og overnatter ute

45 sjetteklassinger fra Hammartun skole er torsdag kveld på skoleavslutning og teltovernatting ved badedammen på Vingrom.  Tross tordenvær, er stemningen på topp.