– Planlagt hytteutbygging betyr mye for folk og lite for elgen i Gausdal

– Det er ingen grunn til å frykte at det store elgtrekket blir skadelidende om det bygges flere hytter i Øvre Svatsum. Derimot vil det bety mye for bosettingen i Øvre Svatsum mener grunneier Paul Batt-Rawden.