Politiet til irriterte bilister: – Dette er en del av Norge

Det er ikke uvanlig at irriterte bilister ringer politiet når beitedyr blokkerer bilvegen.