Reagerer på foreslått utbygging i Øyer: – En billigvariant vi ikke vil ha

Nye Veier ønsker å bygge gang og sykkelvegen mellom Ensby og Mågerudgutua i Øyer så billig som mulig. Derfor foreslås det at deler av gang- og sykkelvegen bygges langt smalere enn det som normalt kreves.