Så ulv fra hyttevinduet i Lillehammer-fjellet og gikk på bjørnespor i Åstdalen

På myra med hytter på hver side av det islagte vannet, kom ulven luntende over Melsjøen.