Satser ti millioner kroner i hyttepark med 40 tomter

Den første hyttetomta er solgt i det nye området der selskapet Dombås Hyttepark as satser ti millioner kroner.