Gå til sidens hovedinnhold

Skal overvåke elsykler i populært turområde

For første gang er det lov å bruke elsykkel på vegen inn til Glitterheim i Jotunheimen.

(Gudbrandsdølen Dagningen)

At det i år er første gang det er tillatt med elsykkel i området, gjør at Miljødirektoratet og nasjonalparkstyret vil undersøke hvordan det påvirker bruken av området.

– Med elsykkel vil det bli enklere å komme seg lenger inn i verneområdene enn tidligere. Nå vil vi undersøke om åpningen for elsykkel påvirker hvor i området folk drar, og om ferdselen i verneområdet øker, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Alle verneområder har en forskrift som sier hva som er lov og ikke. Elsykling er regnet som motorisert ferdsel, og er stort sett forbudt i verneområder.

Nå er det åpnet for sykling på to veger i Jotunheimen. Den ene er vegen til Glitterheim fra nasjonalparkgrensen i Veodalen, og den andre er Koldedalsvegen i Utladalen landskapsvernområde.

Det er Norsk institutt for naturforskning (Nina) som har oppdraget med å overvåke og evaluere effektene.

– Målingene Nina gjennomfører skal til sammen peke på både positive og negative effekter av elsykling i Jotunheimen nasjonalpark. Spørreundersøkelse, observasjoner, automatiske tellere og data fra Strava-appen skal gi oss grundige svar på en rekke spørsmål knyttet til turen de besøkende er på, og hvordan de besøkende påvirker hverandre og naturen, sier prosjektleder Vegard Gundersen.

– Nasjonalparkene våre byr på fantastiske naturopplevelser, og slik skal det fortsette å være. Overvåkingen i Jotunheimen vil gi oss viktig grunnlag for å vurdere hvordan elsykling påvirker omfanget av ferdsel i verneområder, sier miljødirektør Ellen Hambro.