Slik ser det ut ved det nedlagte plastmottaket

Naturvernforbundet mener dette er en ulovlig fylling som kan skade dyrelivet. Eieren svarer at plasten ikke utgjør noen fare.